Connect with us

Sağlık

Eğitim Çalışanlarının Sorunları Bakan Özer’e İletildi

Published

on

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla ile birlikte, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i ziyaret ederek, eğitim çalışanlarının ivedi çözüm bekleyen sorunlarını iletti.

Öğretmenlik kariyer basamakları sistemi yeniden ele alınmalıdır

Ziyarette konuşan Ali Yalçın, Anayasa Mahkemesi’nin 2006 yılındaki kararının ardından uzunca bir süredir akim kalan kariyer basamakları sürecinin 7354 sayılı Kanun ile özlük haklarının genişletilmiş olarak yeniden hayat bulmasının olumlu ve takdir toplayan bir adım olmakla birlikte, kanunda öngörülen sınav, mesleki çalışma ve eğitim programı gibi zorunlu unsurlarının içeriklerinin ve süreçlerinin öğretmenler arasında subjektif, eşit ve adil olmayan sonuçlar ürettiği/üreteceği gerekçeleriyle haklı olarak tepki uyandırdığının görüldüğüne dikkat çekerek, “Bu nedenle, öğretmenlik kariyer basamakları sürecinin, bugüne kadar ortaya konulan tepkiler ve beklentiler ekseninde yeniden değerlendirilmesi, uzman öğretmen olabilme aşamasına gelmiş her öğretmenin mesleğinde belli bir yetkinliğe ulaştığı gözetilerek eşit, adil ve objektif bir sonuç doğuracak şekilde kurgulanması gerekmektedir” dedi.

Eğitime Ayrılan Bütçe
Eğitime Ayrılan Bütçe

Öğretim yılına hazırlık ödeneği miktarı artırılmalıdır

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 32. maddesine göre öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek ders araç ve gereçleri ile şahsi ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak, böylece etkin ve verimli çalışmalarına imkân sağlamak amacıyla ödenmekte olan öğretim yılına hazırlık ödeneğinin miktarının 2021 Ağustos ayında akdedilen toplu sözleşmede kararlaştırıldığını, ancak ödenek miktarının satın alma gücünün, aradan geçen zaman zarfında enflasyon karşısında ödeneğin amacını yerine getiremeyecek şekilde aşırı düştüğünü kaydeden Yalçın, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin en az yıllık TÜFE değişim oranına tekabül eden tutarda artırılmasının elzem olduğunu dile getirdi.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yapılmalıdır

Yalçın, kariyer ve liyakat ilkeleri bağlamında kamu görevlilerinin memuriyetlerinde, görevlerinde, mesleklerinde veya bireysel kariyer tercihlerinde ilerlemelerinin görevde yükselme ve unvan değişikliği süreciyle mümkün olduğunu ifade ederek, “Bu bağlamda, çalışma yıllarını eğitim-öğretim kamu hizmetinin yürütülmesine vermiş Bakanlık personelinin, bir yandan görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle Bakanlık diğer hizmet birimlerinde veya kadrolarında mesleki bilgi birikimi ve tecrübelerini yansıtabilme, diğer yandan bu suretle kariyerlerini ilerleterek daha iyi özlük haklarına kavuşma beklentileri mevcuttur. Personelin haklı beklentisini karşılayacak ve Bakanlık yönetiminden hak ettiklerini düşündükleri ilgiyi görmelerini sağlayacak nitelikte, 2022 yılı içinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları gerçekleştirilmelidir” şeklinde konuştu.

İller arası yer değişikliklerine iptal hakkı verilmelidir

Öğretmenlerin isteklerine veya mazeretlerine bağlı olarak iller arasında yer değişikliği sürecinin mümkün mertebe talebi karşılayacak şekilde gerçekleştirilmeye çalışıldığını belirten Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm kamu personelinin üçte birlik bir kesiminin personel işlemlerini yürüten Bakanlığın önündeki zorlu görevin üstesinden gelmek için gösterdiği çaba ortadadır. Ancak ülkemizin son bir buçuk yıllık zaman dilimine damgasını vuran enflasyon ve konut kıtlığının yol açtığı yüksek konut kiraları, öngörülemeyen bir tercih faktörü olarak yer değişikliği sürecine etki eder hâle gelmiştir. Bu itibarla, tercih ettikleri görev yerlerinde karşılayamayacakları kadar yüksek kira bedelleriyle karşı karşıya kaldıkları gerçeği göz önünde bulundurularak iller arası yer değişikliği yapan öğretmenler yönünden iptal hakkı tanınmalıdır.”

Farklı illerde sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında görev yapan eşlerin aile bütünlüğü sağlanmalıdır

Ali Yalçın, halen Bakanlık kadrolarında farklı illerde sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında görev yapan eşlerin, aile bütünlüğüne dayalı yer değişikliği işlemlerinin gerçekleştirilmesi konusunda haklı ve yerinde talepleri olduğunu söyleyerek, “Anayasal bir hak ve evrensel hukukun bir gereği olan aile bütünlüğünün sağlanması için geçmiş yıllardaki uygulama 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlangıcından önce gerçekleştirilmelidir. Keza geçen yıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri dışında kalan illerde görev yapmakta olan öğretmenlerin, istemeleri hâlinde süre şartı aranmaksızın istihdamda güçlük çekilen yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilmelerine imkân sağlanmıştı. Öğretmen açığı bulunan yerlerin öğretmen ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra, yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenlerin bu taleplerinin karşılanmasına da hizmet eden bu uygulamanın yeniden hayata geçirilerek 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlangıcından önce gerçekleştirilmesi yerinde olacaktır” ifadelerini kullandı.

İkinci defa iller arası yer değişikliği talebi karşılanmalıdır

Öğretmenlerin 2022 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmenin Ağustos ayı itibarıyla tamamlanacağını, ancak başvuru şartlarını haiz, yer değişikliği başvurusunda bulunmasına rağmen, norm kadro nedeniyle talepleri karşılanmayan çok sayıda öğretmenin bulunduğunu vurgulayan Yalçın, “Bu suretle yer değişikliği talepleri karşılanmayan öğretmenlerin taleplerinin haklı gerekçeleri ve oluşan mağduriyetleri halen giderilememiştir. Bugüne kadar yer değişikliği taleplerinin karşılanması konusunda gerekli iradeyi ortaya koyan Bakanlık, aynı olumlu yaklaşımı ve inisiyatifi, iller arası yer değişikliği taleplerinin karşılanması noktasında ikinci defa başvuru hakkı verilmesi suretiyle de göstermelidir. İller arası yer değişikliği talepleri karşılanamayan öğretmenlere, norm güncellemelerini müteakip ikinci defa başvuru hakkı verilmelidir” diye konuştu. (BSHA)

Continue Reading