Connect with us

Sağlık

Hekimlerle İlgili Düzenlemelerin, Bütün Hekimleri Kapsayacak Şekilde Yapılması Gerekmektedir

Published

on

Hekimlerle İlgili Düzenlemelerin, Bütün Hekimleri Kapsayacak Şekilde Yapılması Gerekmektedir

Hekimlerin ücretleri konusunda son dönemde yapılan düzenlemelerle ilgili İzmin Tabip Odasında bir 25.08.2022 tarihinde ortak basın toplantısı yapıldı.

Basın toplantısının ilk bölümünde, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle ilgili değerlendirmelerimiz kamuoyu ile paylaşıldı. İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak ve İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Uz. Dr. Ceylan Özkan tarafından paylaşılan ortak açıklamada,  aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları için getirilen destek ödemesi ve teşvik ödemesi adı altındaki ödeme kalemleri ile ilgili görüşlerimiz paylaşılmıştır.

TÜSAD Hekimlerinden Kovid-19 Önlemlerinin Kaldırılmasına Tepki!

Basın açıklamasının ardından söz alan İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Muteber Çolak söz alarak, yönetmeliğin hekimlerin ağır çalışma koşullarına bir çözüm üretmediğini, ekip üyeleri arasında bir ayrım oluşturduğunu, bu düzenlemenin ekip üyeleri arasında ayrımcılık oluşturmak için yapıldığı kaygısı taşıdığını belirtmiştir.

İzmir Aile Sağlığı Çalışanları Derneği adına söz alan  Müjgan Durmuş, yönetmeliğin kendileri için hüsran olduğunu, aile sağlığı çalışanlarının aile hekimliği sisteminin yükünü çektiğini, mağdur olduklarını,  ayrımcılık yapıldığını ifade etmiştir.

Basın toplantısının ikinci bölümünde, hekimlerin ücretlerinde yapılan iyileştirmelerin bütün hekimleri kapsaması gerektiğine yönelik değerlendirmelerimiz paylaşılmıştır. Açıklamada, iyileştirmelerin Sağlık Bakanlığına bağlı hekimler ve aile hekimleri ile sınırlı kaldığı; üniversitede görevli öğretim üyeleri ve asistanlarla ilgili bir düzenlemenin hala yapılmadığı; Eşrefpaşa Belediye Hastanesi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kurum hekimlerinin iyileştirme kapsamında olmadığı, bu alanda ivedilikle yasal düzenleme yapılması gerektiği; emekli hekimler arasında ayrımcılık yapıldığı, çalışan emekli hekimlerin ilave ödemelerinde yapılan kesintilerin sonlandırılması gerektiği; SSK ve Bağkur emeklisi hekimlerin de ilave ödemeden yararlandırılması gerektiği; işyeri hekimlerinin ücretlerini güvence altına alan ve TTB asgari ücret tarifesinde belirlenen ücretlerin işyeri hekimlerine ödenmesi konusunda yasal düzenleme yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

Açıklamanın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesinde görevli hekimler adına söz alan Uz.Dr. Altan Gökgöz; hastanede görevli hekimlerin mağdur olduğunu, iyileştirmelerden yararlanamadığını, hastane olarak bütün yurttaşlara hizmet verdiklerini, Sağlık Bakanlığı hastanesi gibi çalıştıklarını ancak ücret konusunda kapsam dışı kaldıklarını, bu konudaki eksikliğin giderilmesi için gerekli düzenlemenin yapılmasını talep ettiklerini ifade etmiştir. (BSHA)

Continue Reading