Connect with us

Gündem

Kredi Riski Hangi Durumlardan Etkilenir?

Published

on

Kredi Riski Hangi Durumlardan Etkilenir?

Günümüzde şirketler için en kritik hizmetlerinin başında gelen kredi işlemleri, şirket müşterilerinin nakit akışlarını sürdürebilmeleri açısından önemli bir yer tutmaktadır. Aynı zamanda iş süreçlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için de en önemli finansal çözüm uygulamaları arasında yer almaktadır.

Finansal kurumlar gibi şirketler de, iş ortaklarının ödemeleri için limit belirlerken bazı araştırmalar yapmaktadır. Bu sayede müşterinin ödeme planına sadık kalıp kalamayacağı, belirlenen vade boyunca düzenli ödeme yapıp yapamayacağı, faizlar ya da ana paranın geri ödenip ödenemeyeceği gibi riskleri hesaplamak mümkün hale gelmektedir. Bu sayede firmaların zarar etmemeleri ve finansal büyümelerini sürdürebilmeleri de mümkün olmaktadır.

CRIF Bilgiden Daha Fazlası, şirketler için doğru kredi risk yönetiminin sağlanması ve etkili sonuçların alınması için her zaman en uygun çözüm önerilerini sunmaktadır. Bu sayede şirketler, ihtiyaç duydukları finansal gelişimi sürdürme şansına sahip olabilmektedir.

Kredi Riski Nedir?

Şirketler hizmetler veya mal karşılığında yapacakları ödemeleri belirtilen vadede ödemekle yükümlüdür. Bu ticari anlaşma sonucunda hem şirketler hem de müşteriler, ihtiyaçları olan finansal hareketleri sağlama şansına sahip olmaktadır. Ancak bu ödemelerin zamanında yapılmaması, temerrüt olasılığının meydana gelmesi ya da tamamen geri ödenmemesi gibi riskler, şirketlerin aleyhinde sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle anlaşmalar öncesinde mutlaka müşterilerin kredi risk değerleri analiz edilmektedir.

Kredi riskleri, yalnızca nakit ihtiyacını karşılamak için tercih edilen hizmetleri kapsamamaktadır. Aynı zamanda mevduat hesapları, menkul kıymet portföyleri, taahhütler ve sunulan garantiler karşısında da uygulanmaktadır. Ancak etkili bir kredi risk yönetimi yapılabilmesi için mutlaka alanında uzman firma ve personellerden yardım alınması gerekmektedir.

Kredi Riskini Etkileyen Unsurlar Nelerdir?

Kredi riski, her şirkete özel olarak uygulanan ve belirli süreçlerde güncellenen bir analiz şeklidir. Kredi riskinin hesaplanmaması durumunda ise taraf olan şirketlerin ciddi oranlarda maddi kayıp yaşamaları ve hatta iflas etmeleri gibi istenmeyen sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle kredi risk yönetimi, mutlaka yapılması gereken bir değerlendirmedir.

Şirketler ve finansal kurumlar, kredi riski değerlendirmesi yaparken belirli bilgilerden yardım almaktadır. Bu bilgiler ise kısaca şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • Firmaların geçmiş dönemlerde bankalardan hangi tutarlarda kredi çektikleri,
  • Çekilen kredilerin düzenli bir şekilde ödenip ödenmediği,
  • Yapılan tüm kredi başvuruları ve sonuçları,
  • Mal varlıkları,
  • Gelir ve gider dengesinin ideal aralıkta olmasıdır.

Kredi Risk Yönetimi Aşamaları

Kredi risk yönetimi, birçok farklı amaca uygun olacak şekilde planlanabilmektedir. Örneğin; etkin şekilde işleyen bir kredi portföy yönetiminin meydana getirilebilmesi, risk ve getiri dengesi optimizasyonunun sağlanabilmesi, doğru fiyatlandırmaların yapılabilmesi ya da optimal sermaye dağılımının doğru şekilde yapılabilmesi gibi amaçlara uygun olacak şekilde planlama yapılabilmektedir. Ancak hangi amaçla olursa olsun, izlenen temel aşamalar bulunmaktadır. Bu aşamalar ise kısaca şu şekilde açıklanabilmektedir:

  • Tanımlama Aşaması: Kredi risklerini yönetebilmek için atılması gereken ilk adım, genel tanımlamaların yapılmasıdır. Bu aşamada tüm hizmetlerin her açıdan ele alınması ve analiz edilmesi gerekmektedir.
  • Belirleme Aşaması: Tanımlama yapıldıktan sonra mevcut risklerin hangi işlemler, ürünler ya da hizmetlere bağlı olarak ortaya çıktığı belirlenmelidir. Bu sayede gerekli güncellemelerin yapılması ve risklerin önlenmesi mümkün olacaktır.
  • Ölçüm Aşaması: Belirlemelerin yapılması sonrasında, gerekli risk ölçümlerinin uzmanlar tarafından doğru şekilde yapılması mümkündür.
  • İzleme Aşaması: Kredi riskleri, portföy ve işlem bazında izlenmelidir. Bu süreç içerisinde bireysel ve ticari kredilerin izlenmesi yapılmaktadır. Portföy açısından yapılan izlemler ise korelasyon ve konsantrasyonu kapsamaktadır.
  • Kontrol Aşaması: Son aşama olan kontrol süreci, bağımsız birimler tarafından yürütülmektedir. Bu sayede diğer aşamalarda görev alan personellerin kontrol edilmeleri mümkün olmaktadır. Aynı zamanda değerlendirme sistemleri, faaliyet kontrolleri ve bilgi denetimi gibi aşamalar da bu süreçte gerçekleştirilmektedir.

Kredi risk yönetimi, müşteri hizmetleri ve iş süreçlerinin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle kredi risk yönetimi faaliyetleri için mutlaka alanında uzman firmalar ve yazılımlardan yardım alınması gerekmektedir.

 

 

 

 

Continue Reading